Osteobus - densytometria kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej

Realizujemy badania:

  1. z kręgosłupa lędźwiowego,
  2. z szyjki kości udowej,
  3. z przedramienia

Densytometria jest najlepszą dostępną metodą rozpoznawania osteoporozy, również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed wystąpieniem złamania kości lub kręgosłupa. Służy także ocenie efektywności prowadzonego leczenia. Jest to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promieniowania rentgenowskiego (wielokrotnie niższa niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim stosowanym podczas prześwietlenia klatki piersiowej lub zdjęciu rentgenowskim kości) i ma na celu określenie gęstości mineralnej kości (BMD, bone mineral density).

Nasza mobilna pracownia rentgenowska wyposażona jest w najwyższej klasy aparat densytometryczny Hologic Discovery, który jest uważany za złoty standard w diagnostyce i ocenie leczenia osteoporozy.

Hologic  jako pierwszy opracował i wdrożył metodę pomiaru gęstości mineralnej kości-badanie densytometryczne metodą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej wiązce energetycznej DXA (Dual X-ray absorptiometry). Badanie metodą DXA pozostaje badaniem referencyjnym w ocenie ryzyka złamań osteoporotycznych w stosunku do innych technik diagnostycznych. Aktualne zalecenia preferują jednoczesną ocenę gęstości mineralnej kości z obszaru kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej.

Badania wynokujemy również na amerykańskich aparatach firmy GE Medical Systems serii Lunar DPX-Pro full size. Aparaty GE Lunar DPX-Pro są uznanym standardem w densytometrii kości, należącym do rodziny DEXA (Pencil Beam - wiązka wąsko skolimowana). System densytometryczny DPX Pro cechuje unikatowa kombinacja sprawdzonej i uznanej technologii pomiaru z najnowocześniejszym oprogramowaniem enCore™. DPX Pro to narzędzie umożliwiające wczesną diagnostykę i monitorowanie leczenia osteoporozy zarówno w typowych lokalizacjach (kręgosłup lędźwiowy i szyjka kości udowej) jak i w lokalizacji przedramienia oraz całego szkieletu. W opcji pomiarowej całego ciała (Total Body) analizie dodatkowo poddany jest skład ciała z oznaczeniem tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej. System DPX Pro wyposażony jest w zaawansowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie jednoczesnego badania obydwu szyjek kości udowej z automatycznym wyliczeniem wartości uśrednionej ich gęstości oraz parametrów opisujących wytrzymałość mechaniczną kości i jej podatność na złamanie (HAL- hip axis length; długość osi szyjki kości udowej oraz CSMI- cross - sectional moment of inertia; moment bezwładności przekroju poprzecznego). Program ortopedyczny umożliwia ocenę i monitorowanie masy tkanki kostnej wokół trzpienia endoprotezy. Badanie kręgosłupa w projekcji bocznej, poza oceną BMD, umożliwia identyfikację deformacji i złamań kręgów, niezależnego od BMD czynnika ryzyka osteoporozy. Oprogramowanie obsługujące pracę densytometru DPX Pro wyposażone jest w opcję OneScan i CAD a dzięki systemowi inteligentnego skanowania (SmartScan™) aparat cechuje wysoka precyzja (CV%<1) i przepustowość (90 sek/badanie).

Zapraszamy do współpracy.