EKG z opisem lekarza

Badanie EKG z opisem to klasyczne, 12-odprowadzeniowe, spoczynkowe badanie EKG, pacjent otrzymuje natychmiastowy opis badania (średni czas opisu badania nie przekracza 10 minut), wykonany przez lekarza kardiologa z Centrum Telemedycznego.

Badanie odbywa się za pomocą profesjonalnego aparatu EKG, umożliwiającego przesyłanie przez Internet synchronicznego, dwunastoodprowadzeniowego badania EKG oraz specjalistycznego oprogramowania telemedycznego.