2021-11-10
Skalometria całego kręgosłupa oraz kończyn dolnych

PROJEKCJE CAŁEGO KRĘGOSŁUPA ORAZ CAŁYCH KOŃCZYN DOLNYCH, RTG SKALOMETRYCZNE, RTG POSTURALNE KOŃCZYN DOLNYCH

RTG Telemetryczne Kraków Prądnik, RTG Posturalne Kraków Prądnik, RTG Skalometryczne Kraków Prądnik, Stitching Kraków Prądnik ul. Rozrywka 24a Kraków

Wyposażyliśmy pracownię w cyfrowy detektor z oprogramowaniem posiadającym funkcję skalometrii (Stitching), dzieki której możliwe jest wykonanie badania telemetrycznego RTG całych kończyn długich i całego kręgosłupa a następnie uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego razem kilka części anatomicznych połączonych w całość.

 Skalometrie stosuje się w diagnostyce schorzeń ortopedycznych 

 Pomiary długości kości kończyn, kątowe pomiary skrzywień kręgosłupa