2017-11-21
Fundacja Unia Bracka

Wspólnie z Fundacją Unia Bracka Podmiot leczniczy Md Multidiagnostica Professional zaprasza Pacjentów na badania densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej.

FUNDACJA "UNIA BRACKA

25 lat zaufania pacjentów

Fundacja „Unia Bracka” powstała 14 VII 1992 r., w tym dniu 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej podpisały akt założycielski. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych. Przez okres ostatnich dwudziestu lat z sukcesem udało się Fundacji utrzymać swoją pozycję na rynku górniczej służby zdrowia. Przychodnie Fundacji otaczały opieką medyczną   coraz   szerszy  krąg  pacjentów,  dbając  nie  tylko  o  zdrowie  braci  górniczej  i  ich  rodzin,
ale również mieszkańców regionu śląskiego.

Obecnie udaje się rozwijać idee twórców Fundacji i tworzyć coraz bardziej nowoczesne placówki przyjazne  pacjentom. Naszym   celem   jest   zaoferowanie   kompleksowej  opieki  medycznej. Mamy  nadzieję,  że  nowoczese i przyjazne warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodniach Fundacji „Unia Bracka” zaspokoją potrzeby zdrowotne naszych pacjentów.

Swoje cele realizujemy dzięki posiadaniu jednej z największych sieci przychodni w województwie śląskim. Obejmujemy swoją opieką mieszkańców miast: Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Knurów.

W naszych przychodniach świadczymy usługi w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,

  • specjalistycznej opieki zdrowotnej,

  • rehabilitacji,

  • całodobowej opieki medycznej,

  • opieki długoterminowej,

  • diagnostyki obrazowej (pracownie RTG i USG),

  • usług laboratoryjnych,

  • medycyny pracy,

  • transportu sanitarnego.

Fundacja  „Unia Bracka"   zapewnia   kompleksową   opiekę   medyczną   dla   osób   indywidualnych,  firm  oraz  instytucji na terenie całego województwa śląskiego. Naszą ofertę kierujemy do pacjentów, pragnących skorzystać z usług medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz chcących skorzystać z odpłatnych porad specjalistycznych jak również firm pragnących zapewnić swoim pracownikom profesjonalną opiekę medyczną. W jej ramach oferujemy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy.