2019-06-07
Dzień Zdrowia w Gminie Liszki

Akcja profilaktyki zdrowotnej - DZIEŃ DLA ZDROWIA W GMINIE LISZKI jest wspólną inicjatywą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wójta Gminy Liszki oraz Gminnego Komendanta OSP w Liszkach i jest już kolejnym wydarzeniem promującym zdrowie w naszej gminie.

Coraz więcej mieszkańców decyduje się na korzystanie z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych, rozumiejąc znaczenie profilaktyki zdrowotnej, której celem jest zapobieganie chorobom przez ich wczesne wykrycie i leczenie. Społeczeństwo jest świadome odpowiedzialności za własne zdrowie, jednak wciąż jeszcze powinniśmy aktywizować działania w zakresie kształtowania zachowań zdrowego stylu życia dla wzmacniania potencjału zdrowia społeczeństwa. Jesteśmy podmiotem nie tylko leczniczym, ale także podejmującym zadania profilaktyki, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej jednocześnie realizujemy jeden z naszych ważnych celów strategicznych.

Wspólnym celem zarówno SPZOZ, jak i zarządzających Gminą Liszki oraz lokalnych organizacji jest promowanie i ochrona zdrowia mieszkańców, dlatego nasza dostrzegalna już współpraca na rzecz zdrowia jest podstawą realizacji celu.
W organizację naszego przedsięwzięcia włączyły się również zaproszone firmy, organizacje, instytucje zewnętrzne i lokalne, powstało wiele projektów mających pozytywny wpływ na kształtowanie prospołecznych postaw zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców w naszej gminie.

Festyn zdrowotny to jeden z elementów realizacji misji SPZOZ: W kierunku zdrowia, realizując najważniejszy cel - umacnianie i przywracanie zdrowia oraz satysfakcja Pacjenta. Dążymy do rozszerzenia naszej działalności, chcemy budować nasz pozytywny wizerunek, być postrzegani jako podmiot przyjazny dla pacjentów, godny zaufania, o nowoczesnej infrastrukturze medycznej. Przyjęta strategia rozwoju SPZOZ w Liszkach ukierunkowana jest na świadczenie usług medycznych, zapewniających najwyższą jakość, dostępność, nowoczesne rozwiązania, czego rezultatem będzie satysfakcja pacjentów. Wyznaczone cele strategiczne są determinantem naszej pozycji w przyszłości - podmiot skutecznie działający na rynku usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetowych potrzeb zdrowotnych, promujący zdrowie, który może stać się konkurencyjny.
Wypełnienie naszej misji jest możliwe przy dużym zaangażowaniu zarządzających jednostką i pracowników zakładu udzielających świadczeń. Nie bez znaczenia jest efektywna współpraca z Radą Społeczną przy SPZOZ i Radą Gminy Liszki, która pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wspólnego sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem DNIA DLA ZDROWIA W GMINIE LISZKI w dniu 8 czerwca 2019 r.